Gerechtshof Leeuwarden, 02-06-2010 / 24-002971-07


ECLIECLI:NL:GHLEE:2010:BM6963
Datum02-06-2010
InhoudsindicatieTussen het instellen van het hoger beroep door veroordeelde op 27 november 2007 en dit arrest is een periode van 2 jaar en ruim 6 maanden verstreken. Derhalve zal het hof de op te leggen betalingsverplichting matigen naar de maatstaven neergelegd in het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2008 met 10% tot een bedrag van 396.445,-.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★