Gerechtshof Leeuwarden, 19-11-2010 / 24-001170-10


ECLIECLI:NL:GHLEE:2010:BO4958
Datum19-11-2010
InhoudsindicatieBewijsuitsluiting van bij de politie afgelegde verklaring van de (minderjarige) verdachte wegens strijdigheid met Salduzjurisprudentie. Naar het oordeel van het hof resteert niettemin voldoende wettig en overtuigend bewijs dat verdachte naast een drietal strafbare feiten die hij heeft erkend - de ten laste gelegde (poging tot een) woningoverval heeft begaan. Rekening houdende met ernst van de delicten, verdachtes documentatie, zijn enigszins verminderde toerekeningsvatbaarheid en het als hoog ingeschatte gevaar voor herhaling is verdachte een jeugddetentie van 155 dagen opgelegd alsmede de PIJ-maatregel.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AT7091 ★★★