Gerechtshof Leeuwarden, 31-05-2011 / 200.011.252/01


ECLIECLI:NL:GHLEE:2011:BQ7327
Datum31-05-2011
Inhoudsindicatie- Nietigheid appeldagvaarding krachtens art. 120 lid 1 Rv. zijn geïntimeerden als gevolg van deze nietigheid onredelijk in hun belangen geschaad (art. 122 Rv)? - Ontbreken van inhoudelijk verweer tegen de grieven in de memorie van antwoord. Dit niet gehouden verweer kan niet bij (schriftelijk) pleidooi in zoverre worden aangevuld; dit pleidooi kan in beginsel slechts dienen ter toelichting van de eigen stellingen, zoals in eerste aanleg naar voren gebracht (vgl. HR 15 maart 1996, NJ 1997, 341). - Geen sprake van bestuurdersaansprakelijkheid.
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2008:BD1777
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2008:BD1777