Gerechtshof Leeuwarden, 06-09-2011 / 200.076.285/01


ECLIECLI:NL:GHLEE:2011:BR6832
Datum06-09-2011
InhoudsindicatieIncident. Eiswijziging niet toegestaan in verband met competentieperikelen en daarmee samenhangende vertraging.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 06-09-2011, 200.076.285/01
NJF 2011, 457
Kort geding. Procesrecht. Eiswijziging in hoger beroep. Strijd met eisen goede procesorde.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 06-09-2011, 200.076.285/01
JBPr 2012/12
Eisvermeerdering in hoger beroep. Strijd met de goede procesorde. Ambtshalve weigeren eisvermeerdering. Gedeeltelijke onbevoegdheid.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★