Gerechtshof Leeuwarden, 04-10-2011 / BK 11/00022 Inkomstenbelasting


ECLIECLI:NL:GHLEE:2011:BT6842
Meer over deze zaak:
Datum04-10-2011
InhoudsindicatieIn geschil is het antwoord op de vraag of de Inspecteur terecht de allocatie van de koopsom, zoals hiervoor 2.2 is weergegeven, heeft genegeerd en daarvan een bedrag van 200.000 aan de ondergrond van de vorenbedoelde windturbine heeft toegerekend met als gevolg dat in zoverre sprake is van een winstcomponent die onderdeel uitmaakt van de door belanghebbende behaalde stakingswinst.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 04-10-2011, 11/00022 (met noot)
H. Roerdink
NTFR 2011/2719
Verkoop landbouwbedrijf; geen correctie van de landbouwvrijstelling ter zake van de windturbine.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 04-10-2011, BK 11/00022 Inkomstenbelasting
V-N 2012/2.11
Landbouwvrijstelling overeenkomstig ingediende aangifte.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ7907 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7842
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1996:AA1797