Gerechtshof Leeuwarden, 18-10-2011 / 200.72.998/01


ECLIECLI:NL:GHLEE:2011:BT8513
Datum18-10-2011
InhoudsindicatieIncident. In hoger beroep wordt alsnog zekerheidsstelling gevorderd. Aan het vonnis is echter inmiddels voldaan. Geen bijzondere feiten of omstandigheden gesteld die een oplegging achteraf kunnen rechtvaardigen. Vordering afgewezen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI5087 ★★★★