Gerechtshof Leeuwarden, 17-07-2012 / 200.059.461/01 en 200.065.908/01


ECLIECLI:NL:GHLEE:2012:BX1960
Datum17-07-2012
InhoudsindicatieVerdeling nalatenschap. Bevoegdheid rechtbank en hof artikel 96 Rv. Beroep op exceptio plurium litis consortium slaagt niet. Wijziging eis bij akte is te laat. Langlopende kwestie, geen inzichtelijke administratie, door wie dan ook. Rechtbank heeft gekozen voor praktische aanpak. Partijen hebben in de loop van de procedure een vaststellingsovereenkomst gesloten. Deze is niet onder invloed van wilsgebreken tot stand gekomen. Vaststellingsovereenkomst uitgangspunt ook al zou die op onderdelen in strijd zijn met dwingend recht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:414 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2002:AE1554 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:414 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2378