Gerechtshof Leeuwarden, 09-10-2012 / 200.063.595/01


ECLIECLI:NL:GHLEE:2012:BX9673
Datum09-10-2012
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Vervolg op LJN: BV6408. Loonvordering. Ingangsdatum wettelijke rente over wettelijke verhoging.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 09-10-2012, 200.063.595/01 (met noot)
A.F. Bungener
JAR 2012/291
Automatisch verzuim bij te late betaling loon. Wettelijke rente over wettelijke verhoging alleen na ingebrekestelling.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 09-10-2012, 200.063.595/01
Prg. 2012, 321
Arbeidsovereenkomstenrecht. Vanaf wanneer is wettelijke rente over de wettelijke verhoging verschuldigd?
Voor verschuldigdheid van wettelijke rente over wettelijke verhoging is nodig dat werkgever in verzuim is geraakt en in gebreke is gesteld.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD3127 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:ZC3681 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BV6408
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:7542
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6537
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:6927