Gerechtshof 's-Gravenhage, 05-07-2007 / 2200128004


ECLIECLI:NL:GHSGR:2007:BA9082
Meer over deze zaak:
Datum05-07-2007
InhoudsindicatieNa de veroordeling van de verdachte in eerste aanleg is ter terechtzitting in hoger beroep gebleken dat er eveneens als betrouwbaar aangemerkte CIE informatie bij de politie voorhanden was welke ook al bekend was toen de eerste rechter over de zaak oordeelde, inhoudende dat de verdachte niet de schutter was, maar het feit zou hebben uitgelokt. Eerst vlak voor het verhoor van de teamleider CIE door de rechter-commissaris is genoemde informatie bekend geworden. Uit het verhoor van de teamleider van het onderzoeksteam ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken dat van de laatstgenoemde CIE informatie geen proces-verbaal is opgemaakt en dat deze informatie ook niet is besproken met de zaaksofficier. In het team was men er van overtuigd dat de verdachte de dader was en er is derhalve niet verder gerechercheerd. Naar het oordeel van het hof is door deze gang van zaken in het opsporingsonderzoek, mede gelet op de ontkenning van de verdachte, sprake van deels onherstelbare fouten, die een zodanige veronachtzaming opleveren van de belangen van de verdachte, dat aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak tekort is gedaan. Het hof zal daarom het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaren in de vervolging terzake van het onder 1 tenlastegelegde.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Gravenhage, 05-07-2007, 2200128004
DD 2008, 8.3
Op 20 oktober 2003 is te Rotterdam op [slachtoffer] geschoten. Het slachtoffer heeft op 20 oktober 2003 verklaard dat de schutter [verdachte] zou zijn en dat deze eigenaar was van de [horecagelegenheid] te 's-Gravenhage.
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BY9841 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:CA4041 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ3412 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ0392 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:1296
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:1295
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:1294
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:1292
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:1290
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:1289