Gerechtshof 's-Gravenhage, 02-03-2010 / BK-09-00256 en BK-09-00263


ECLIECLI:NL:GHSGR:2010:BM1165
Meer over deze zaak:
Datum02-03-2010
InhoudsindicatieVennootschapsbelasting. Vergrijpboete. Gelet op het ontbreken van een tegenprestatie en op het belang van de aandeelhouders van belanghebbende bij het beschikbaar krijgen van kapitaal ter versterking van het kapitaal van [G] is het aannemelijk dat de hiergenoemde betalingen geen uitgaven vormen die zijn gedaan ten behoeve van belanghebbende, maar zijn gedaan ter bevrediging van persoonlijke behoeften van de aandeelhouders van belanghebbende. Deze betalingen komen dan ook niet als zakelijke kosten voor aftrek in aanmerking. De vergrijpboete wordt verminderd tot een bedrag van 31.066 voor de overschrijding van de redelijke termijn.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Gravenhage, 02-03-2010, BK-09/00256 en BK-09/00263 (met noot)
M. Nieuweboer
NTFR 2010/1196
Doorbetalingen sales commission aan aandeelhouders zijn geen zakelijke kosten.
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BI2402
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8053 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BI2402