Gerechtshof 's-Gravenhage, 24-11-2011 / 22-003338-11


ECLIECLI:NL:GHSGR:2011:BU8574
Datum24-11-2011
InhoudsindicatieDe verdachte heeft een hennepkwekerij in een pand geëxploiteerd en zich daarbij tevens schuldig gemaakt aan diefstal van elektriciteit. Naar het oordeel van het hof heeft de behandeling van de zaak niet plaatsgevonden binnen een redelijke termijn ex artikel 6, eerste lid EVRM. Het hof zal de overschrijding van deze termijn, alsmede de onwenselijk lange duur van de procedure in haar totaliteit, verdisconteren in de strafmaat. Het hof veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 9 weken.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★