Gerechtshof 's-Gravenhage, 03-02-2012 / 22-003484-10


ECLIECLI:NL:GHSGR:2012:BV5850
Datum03-02-2012
InhoudsindicatieDe verdachte heeft samen met zijn medeverdachten op grote schaal bedrijfsmatig illegaal vervaardigde kopien van diverse films ter verspreiding voorhanden gehad en heeft zo in belangrijke mate het illegale circuit gefaciliteerd. Het Hof veroordeelt de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 90 (negentig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 45 (vijfenveertig) dagen hechtenis.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★