Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-11-2006 / 04/01590


ECLIECLI:NL:GHSHE:2006:BA2529
Datum23-11-2006
InhoudsindicatieGesteld noch gebleken is dat belanghebbende in het onderhavige jaar anders dan op grond van de in 4.2.2 (gedeeltelijk) weergegeven wetsbepaling buitenlands belastingplichtige is. Daarbij is het hof niet gebleken dat de kosten van adviesbureaus en de advocaatkosten betreffen de onroerende zaken zelf dan wel "rechten die direct of indirect betrekking hebben op in Nederland gelegen onroerende zaken". Evenmin is het hof gebleken dat de kosten zijn gemaakt ter verwerving van vergunningen die behoren tot het vermogen van een onderneming die, of een gedeelte van een onderneming dat wordt gedreven met behulp van een vaste inrichting in Nederland of van een vaste vertegenwoordiger in Nederland.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-11-2006, 04/01590
V-N 2007/39.17
Buitenlands belastingplichtige. Aftrekbare kosten. Buitenlands belastingplichtige heeft geen recht op aftrek advocaat- en opslagkosten.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8053 ★★★