Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-04-2008 / HD 103.003.189


ECLIECLI:NL:GHSHE:2008:BD3912
Datum15-04-2008
InhoudsindicatieWet betreffende verplichte deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds 2000, Overgangswet NBW art. 73, art. 3:306 BW Werkgeefster beroept zich op verjaring van pensioenrechten van werknemer. Volgens het hof kan de verplichting van werkgeefster tot betaling van pensioenpremies niet los worden gezien van haar wettelijke verplichting om werknemer bij het Bedrijfspensioenfonds aan te melden. Voor beide verplichtingen geldt dezelfde verjaringstermijn ex artikel 3:306 BW (van twintig jaren).
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:6684 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:2905