Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 03-02-2009 / HD 103.003.365 & HD 103.004.415


ECLIECLI:NL:GHSHE:2009:BH2166
Datum03-02-2009
InhoudsindicatieEen beding in een arbeidsovereenkomst geeft recht op een afvloeiingsuitkering indien de werknemer wordt ontslagen anders dan vanwege een dringende reden. Daarmee is op niet één lijn te stellen het geval dat de werknemer zelf een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indient en dat verzoek wordt toegewezen. De vordering van de werknemer tot betaling van de afvloeiingsuitkering moet daarom worden afgewezen.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 03-02-2009, HD 103.003.365 & HD 103.004.415
Prg. 2009, 44
Indien betaling van drie jaarsalarissen bij ontslag door werkgeefster is overeengekomen, kan werknemer daarop geen aanspraak maken wanneer hij zelf ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst verzoekt zonder daartoe te zijn gedwongen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★