Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-12-2009 / HD 200.013.956


ECLIECLI:NL:GHSHE:2009:BK7951
Datum22-12-2009
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Voortzetting bedrijf in andere BV. Causaal verband met schade.
Recht.nl artikelHet leeghalen van een vennootschap als onrechtmatige daad (23-11-2010)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat een bestuurder van een vennootschap alle activa overhevelt naar een andere vennootschap in hetzelfde concern (een zustervennootschap), met als enig doel om het verhaal van crediteuren van de eerste vennootschap te frustreren. Stel dat een schuldeiser van de leeggehaalde vennootschap vervolgens zijn vordering niet kan verhalen omdat deze vennootschap failliet gaat, kan dan iets ondernomen worden tegen de bestuurder of tegen de zustervennootschap?
> Het leeghalen van een vennootschap als onrechtmatige daad: een Pyrrusoverwinning? (Lieke aan den Toorn, Dirkzwager)
> Tijdschriftartikelen over deze zaak (Recht.nl Vakliteratuur)
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-12-2009, HD 200.013.956
RO 2010, 21
Bestuurdersaansprakelijkheid. Is de bestuurder die zijn activiteiten overhevelt naar een nieuwe BV aansprakelijk voor het niet betalen van een rekening van de oude BV?
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-12-2009, HD 200.013.956
JRV 2010, 265
Bestuurdersaansprakelijkheid. Persoonlijk verwijt. Causaal verband. Leeghalen achterblijvende vennootschap levert ernstig persoonlijk verwijt op.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-12-2009, HD 200.013.956 (met noot)
R.G.J. de Haan
JOR 2010/298
Bestuurdersaansprakelijkheid. Tweede categorie Ontvanger/Roelofsen. Onbetaald en onverhaalbaar laten vordering. Selectieve betaling van schuldeisers leidt in casu niet tot betalingsonwil. Leeghalen vennootschap. Voorzetting bedrjfsactiviteiten in andere rechtspersoon is onrechtmatig jegens schuldeiser, omdat oorspronkelijke vennootschap daaroor geen vergoeding ontving. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuur. Omvang schade.

(Palm / Harry R. Mares Beheer).
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-12-2009, HD 200.013.956 (met noot)
R.G.J. de Haan
FIP 2011, p. 5
Leeghalen vennootschap.
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ7136
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:190