Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-04-2010 / 09/00194


ECLIECLI:NL:GHSHE:2010:BM4411
Datum16-04-2010
InhoudsindicatieBelanghebbende heeft een ernstig autoluk gehad met de door zijn werkgever ter beschikking gestelde auto en blijft voor de rest van zijn leven invalide. Mede hierdoor gaat de werkgever failliet. Belanghebbende dient niet een aan aangifte inkomstenbelasting in en de inspecteur legt ambtshalve een aanslag op, waarin ook een bedrag wegens privé-gebruik auto. Belanghebbende dient vervolgens alsnog een aangifte in die de inspecteur als een ( te laat ingediend) bezwaar aanmerkt. De inspecteur verklaart belanghebbende n.o. , voert geen hoorgesprek en vermindert ambtshalve de aanslag, waarin nog steeds een bedrag van 8.000,- wegens privé-gebruik auto is begrepen. Belanghebbende komt in beroep. In de beroepsfase komt de inspecteur alsnog geheel aan belanghebbende tegemoet. Belanghebbende verzoekt om vergoeding van proceskosten en de rechtbank kent hem 644,- toe. De inspecteur komt in hoger beroep. Het Hof oordeelt dat, in afwijking van de jurisprudentie van de Afdeling van de Raad van State een bestuursorgaan in beroep kan komen tegen uitsluitend een proceskostenveroordeling. Vervolgens oordeelt, na uitvoerige motivering, het Hof dat niet kan worden gezegd dat het instellen van beroep uitsluitend voortvloeide uit de handelwijze van belanghebbende. Hoger beroep ongegrond, bevestiging uitspraak rechtbank.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-04-2010, 09/00194 (met noot)
J.M. van der Vegt
NTFR 2010/1386
Instellen van beroep niet uitsluitend door handelen belanghebbende: proceskostenvergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AX6776 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BI1081 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC6128 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BB3311 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2007:BC0991
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2011:BS1734