Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-11-2011 / HD 200.027.049


ECLIECLI:NL:GHSHE:2011:BU6438
Datum29-11-2011
Inhoudsindicatieerfrechtzaak procesrecht: wijziging van eis te laat in de procedure voorgesteld; erfrecht: het toepasselijke recht (oud of huidig recht); geen nietigheid c.q. vernietigbaarheid van het testament wegens een met de wet strijdige inhoud of wegens strijd met de openbare orde of goede zeden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★