Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 31-01-2012 / HD 200.086.811


ECLIECLI:NL:GHSHE:2012:BV2696
Meer over deze zaak:
Datum31-01-2012
InhoudsindicatieKort geding fiscus strekkende tot nakoming door een belastingplichtige van de informatieverplichting ex art. 47 AWR op straffe van een dwangsom. Nog mogelijk bij art. 52A AWR zoals dat luidt per 1 juli 2011? Vordering in strijd met nemo tenetur beginsel?
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 31-01-2012, HD 200.086.811
FP 2012/4, blz. 25
Informatie over Stiftung op straffe dwangsom te verstrekken.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI5906 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ1594 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ7872 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA1396 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3640 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BW0703 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ1594 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:6555
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ9607
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:5803
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:5769
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:5715
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:5709
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:962
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2013:5576
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:7016
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2013:4799
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:5804
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:5714
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:5713
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:5711
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BW2315