Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-06-2012 / 11-00441


ECLIECLI:NL:GHSHE:2012:BW7908
Datum01-06-2012
InhoudsindicatieBelanghebbende is een hockeyvereniging. Een waterschap legt een aanslag 2009 en een voorlopige aanslag zuiveringsheffing 2010 op, op basis van het aangevoerde water. Belanghebbende komt in bezwaar, omdat het water grotendeels wordt gebruikt voor het besproeien van het grasveld. In overleg wordt in 2010 een tussenmeter geplaatst om de hoeveelheid sproeiwater te meten. Het waterschap neemt zonder overleg de stand van de meter op, maar acht deze meting niet representatief. Volgens het hof beroept belanghebbende zich terecht op opgewekt vertrouwen dat de meting gevolgd moet worden. De voorlopige aanslag is onzorgvuldig naar een te hoog bedrag opgelegd, omdat het waterschap bij het opleggen daarvan al wist dat water werd gebruikt om te sproeien. De kosten van bezwaar moeten worden vergoed. Hoger beroep gegrond.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-06-2012, 11/00441 (met noot)
E.G. Borghols
NTFR 2012/1708
Opgewekt vertrouwen ten aanzien van meting sproeiwater.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7495 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2132 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT2293 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI3751 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM7705 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AT3051 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ7929 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO7526 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT1516 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BF7311 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1998:AA2285
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:3909