Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-06-2012 / 11-00659, 11-00660, 11-00666, 11-00667, 11-00668 en 11-00669


ECLIECLI:NL:GHSHE:2012:BW9024
Datum15-06-2012
InhoudsindicatieBelanghebbende heeft in 2006, vlak voor zijn emigratie naar Hongarije, zijn assurantieportefeuille verkocht. De koper heeft een gedeelte van de verkoopopbrengst in een depot gestort. In 2010, als belanghebbende een gedeelte van het in depot gestorte bedrag ontvangt, is het depotbedrag belastbaar. Belanghebbende is in 2010 echter geen premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd. Op de nagekomen lasten, die naar het oordeel van het Hof niet onder het bereik van de vaststellingsovereenkomst vallen, is goed koopmansgebruik van toepassing; deze zijn aftrekbaar in 2008 en 2010. Belanghebbende heeft geen recht op een vergoeding van materiŽle schade doch wel op een vergoeding van immateriŽle schade.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-06-2012, 11/00659, 11/00660, 11/00666, 11/00667, 11/00668 en 11/00669 (met noot)
M.H. Hogendoorn
NTFR 2012/1832
Partijen twisten over uitleg vaststellingsovereenkomst.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-06-2012, 11/00659, 11/00660, 11/00666, 11/00667, 11/00668 en 11/00669
V-N 2012/45.2.1
Compromis over stakingswinst staat los van aftrek kosten
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1981:AG4158 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT4468 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AN9083 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ8485 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA7736 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2011:BU1599
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2011:BU1599