Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-12-2013 / 12-00344


ECLIECLI:NL:GHSHE:2013:6032
Datum12-12-2013
InhoudsindicatieBelanghebbende krijgt een proceskostenvergoeding omdat de Heffingsambtenaar in de bezwaarprocedure weigerde de concept-matrix, waarop zijn waardering van de onroerende zaak was gebaseerd, in afschrift aan belanghebbende te verstrekken. Het verstrekken van de concept-matrix had de gang naar de rechter kunnen voorkomen. De redelijke termijn is in de bezwaarprocedure niet overschreden gelet op het bepaalde in artikel 30, lid 8, Wet WOZ.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 12-12-2013 (met noot)
Redactie
V-N 2014/15.7
Redelijke termijn voor bezwaarfase WOZ-zaken kan langer zijn dan een half jaar
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT4468 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BX4353 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1596
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:2440
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1598
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1597