Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-12-2013 / HD 200.104.152-01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2013:6061
Datum17-12-2013
Inhoudsindicatievereenkomst van koop en verkoop van aandelen in een productiebedrijf. In de overeenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen, inhoudende dat de overeenkomst zal zijn ontbonden indien uit een op te stellen bodem- en milieurapportagerapportage blijkt van ernstige bodemverontreiniging en de saneringskosten meer dan 300.000,- bedragen. Uitleg van de overeenkomst. Verschil van mening over onder meer de hoogte van de saneringskosten en de eisen die aan de sanering moeten worden gesteld. Koper stelt zich op het standpunt dat de overeenkomst is ontbonden, verkoper vordert nakoming van de overeenkomst. Het hof gelast een deskundigenonderzoek ten aanzien van de vraag of de bodemrapportage en het saneringsplan aan de daaraan te stellen eisen voldoen en naar de hoogte van de aan de sanering verbonden kosten
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 17-12-2013 (met noot)
H.J. Bos
JBO 2014/73
Aandelenverkoop, Opschortende voorwaarde, Ontbindende voorwaarde, Haviltex.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 17-12-2013 (met noot)
H.J. Bos
JM 2014/59
Aandelenverkoop, Opschortende voorwaarde, Ontbindende voorwaarde, Haviltex, Bodemrapportages, Bodemsanering, Verontreigde grond
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4846 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5794 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4846 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5794 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:587 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:499
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1159
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:4060