Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 02-04-2013 / HD 200.099.628


ECLIECLI:NL:GHSHE:2013:BZ6711
Datum02-04-2013
Inhoudsindicatiebestuurdersaansprakelijkheid, samenloop vordering crediteur ex art. 6:162 BW en curator ex art. 2:248 BW .
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 02-04-2013, HD 200.099.628
RI 2013/69
Samenloop vorderingen bestuursaansprakelijkheid.
Kan de bestuursaansprakelijkheidsvordering van een crediteur worden vastgesteld als tegen dezelfde bestuurders een procedure ex art. 2:248 BW aanhangig is?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI0468 ★★★★