Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-06-2014 / HD 200.129.805_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2014:1736
Datum10-06-2014
InhoudsindicatieAansprakelijkheid Dexia voor de gedragingen van de tussenpersoon Spaar Select. Artikel 12 Vrijstellingsregeling Wte 1995 en artikel 41 NR 1999. Bewijsopdracht voor het beweerde advies van Spaar Select en wetenschap van Dexia. Is het beding in de effectenlease-overeenkomst of in de toepasselijke bijzondere voorwaarden op grond waarvan de afnemer de na beŽindiging van de overeenkomst nog resterende maandtermijnen is verschuldigd een oneerlijk beding als bedoeld in de Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomst.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ7033 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2815 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4978 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4981 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4982 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4983 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4003 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2012 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4012 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2822 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1725 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ5986 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU5609 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ1143 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2007:BB7875 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2012 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3101 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:111 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:2472 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:4566 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1764
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:317
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1425
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:35
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:3658
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:455
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:315
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:1850
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:9801
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:8231
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5482
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:4101
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:3549
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7553
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:4616
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:4355
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:3157
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:5126
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:4567
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:3088
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:2194
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:2193
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:2090
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:15129
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2907