Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-10-2014 / 12-00654 en 12-00655


ECLIECLI:NL:GHSHE:2014:4202
Datum09-10-2014
InhoudsindicatieHet Hof doet uitspraken in negen zaken van een echtpaar, betreffende de inkomstenbelasting/premieheffing en loonheffingen. De beslissingen van het Hof betreffen onder andere de volgende onderwerpen: Geen terugwijzing naar de rechtbank voor een openbare behandeling; inzagerecht in de bezwaarfase niet geschonden; geen recht op dwangsom; geen terugbetaling loonheffing aan de werknemer nu de loonheffing reeds aan de werkgever is terugbetaald; man is niet belasting/premieplichtig in Nederland, vrouw wel; geen immateriŽle schadevergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:30 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL6419 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1283 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ1923 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1283 ★★