Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 11-11-2014 / HD 200.127.724_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2014:4663
Datum11-11-2014
Inhoudsindicatiepersoonlijke aansprakelijkheid bestuurder rechtspersoon (art. 6:162 BW), art. 2:9 BW en art 2:248 BW
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:829 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI0468 ★★★★