Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-12-2014 / 14-00089 tot en met 14-00103


ECLIECLI:NL:GHSHE:2014:5414
Datum19-12-2014
InhoudsindicatieBank zonder naam. ImmateriŽle schadevergoeding. Redelijke termijn. Omvang geschil in hoger beroep. Rechtbank veroordeelt Inspecteur en Staat tot vergoeding van immateriŽle schade belanghebbende wegens overschrijding redelijke termijn. Inspecteur stelt hoger beroep in tegen uitspraak Rechtbank; de Staat niet. Hof beoordeelt opnieuw de redelijke termijn voor de behandeling van het bezwaar en het beroep. Dat de Staat geen hoger beroep heeft ingesteld, maakt dat niet anders. Hof kent geen langere termijn toe voor behandeling bezwaar wegens afwachting prejudiciŽle vragen en ingewikkeldheid van de zaak. Niet aannemelijk is dat de prejudiciŽle antwoorden daadwerkelijk zijn afgewacht; alsdan is er geen grond voor een langere redelijke termijn voor de behandeling van het bezwaar, aldus het Hof. Aangezien belanghebbende in bezwaar, evenals voordien, rekeninghouderschap ontkende, was de behandeling van het bezwaar niet zodanig ingewikkeld dat een langere termijn dan de standaardtermijn van zes maanden moest worden gehanteerd, aldus het Hof. Het Hof is wel van oordeel dat er gronden aanwezig zijn om uit te gaan van een langere termijn voor de behandeling van het beroep dan de standaardtermijn. Het door de Rechtbank aan belanghebbende gegunde uitstel voor de motivering van het beroep moet in dit geval voor het overgrote deel als buitennormaal worden aangemerkt en verlengt de redelijke termijn voor de behandeling van het beroep. Dat leidt echter niet tot een geringer schadevergoedingsbedrag dat aan de Inspecteur moet worden toegerekend. Het hoger beroep van de Inspecteur is daarom ongegrond.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 19-12-2014 (met noot)
M.H.W.N. Lammers
NTFR 2015/851
ImmateriŽle schadevergoeding na overschrijding redelijke termijn III.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1461 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX5668 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:636 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BC6408 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU8887 ★★