Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-02-2014 / 07-00254 HU


ECLIECLI:NL:GHSHE:2014:633
Datum28-02-2014
InhoudsindicatieVoetbalclub speelt in betaald voetbalcompetitie van de KNVB en betaalt, nadat de contractonderhandelingen met van andere clubs overkomende, transfervrije spelers zijn aangevangen, bedragen ter zake van door derden gepresenteerde rechten op de spelers. De betalingen, welke plaatsvinden op bankrekeningen in het buitenland, geschieden niet op rekeningen ten name van die derden. Het Hof concludeert uit de feiten dat de betalingen voor de spelers waren bestemd en dat de voetbalclub zich daarvan bewust was, dan wel die mogelijkheid heeft onderkend en daarvoor de ogen heeft gesloten. De naheffingsaanslag loonbelasting wordt gehandhaafd. De na bezwaar verminderde vergrijpboete wordt met 20% verminderd, met name omdat na de aankondiging van de vergrijpboete tot de uitspraak van het Hof ongeveer 10 jaar en 8 maanden zijn verstreken. Belanghebbende heeft voor de bezwaarfase recht op een forfaitaire vergoeding van proceskosten op grond van het reeds in die fase opgetreden undue delay. De Rechtbank verklaart het beroep om die reden ten onrechte ongegrond en om die reden reeds is ook het hoger beroep gegrond. Belanghebbende heeft ook recht op vergoeding van immateriŽle schade op grond van termijnoverschrijding.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 28-02-2014 (met noot)
J.C. de Zeeuw
NTFR 2014/1290
Door voetbalclub betaalde bedragen ter zake van transfervrije spelers aangemerkt als loon.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AR7741 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX5668 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA1792 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU8918 ★★