Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-09-2016 / 200.177.939_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:4036
Datum06-09-2016
Inhoudsindicatiearrest na verwijzing Hoge Raad 17 december 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BO1979). Externe aansprakelijkheid bestuurder, nader onderzoek naar aansprakelijkheid trustee en openbaar maken misleidende mededelingen.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 06-09-2016
NJF 2016/428
IPR. Procesrecht. Ambtshalve vaststellen van buitenlands recht. Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid trustee voor misleidende reclame.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 06-09-2016 (met noot)
K. Frielink
JOR 2017/97
Externe bestuurdersaansprakelijkheid buiten faillissement, Niet toezien op naleving effectenwetgeving in Nederland, Onvoldoende toezicht op malversaties medebestuurder en openbaarmaking misleidende mededelingen in prospectus, Toepassing van Nederlands recht, Bestuurder treft geen persoonlijk ernstig verwijt, Collectieve verantwoordelijkheid van bestuur niet van belang voor beoordeling externe aansprakelijkheid, Evenmin aansprakelijkheid voor rol trustbestuurder, Vervolg op Hof Amsterdam 4 november 2008, «JOR» 2009/14, m.nt. Van der Velden en HR 17 december 2010, «JOR» 2011/53, m.nt. Hijink
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:470 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO1979 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:470 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO1979 ★★★