Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-02-2016 / 200.141.712_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:467
Datum16-02-2016
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Actief wordt onttrokken aan vennootschap waardoor werknemer loonvordering niet meer kan verhalen. Onrechtmatige daad directe en indirecte bestuurders.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 16-02-2016
Prg. 2016/88
Arbeidsrecht. Actief wordt ontrokken uit vennootschap, waardoor werknemer loonvordering niet meer kan verhalen. Is sprake van onrechtmatige daad van de directe en indirecte bestuurders? Ja. Bestuurders dienden rekening te houden met loonvordering. Desondanks zijn alle voorraden overgedragen, zonder daarbij een voorziening op de balans te treffen of anderszins geld te reserveren.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 16-02-2016
JONDR 2016/354
Arbeidsrecht. Actief wordt ontrokken uit vennootschap, waardoor werknemer loonvordering niet meer kan verhalen. Is sprake van onrechtmatige daad van de directe en indirecte bestuurders? Ja. Bestuurders dienden rekening te houden met loonvordering. Desondanks zijn alle voorraden overgedragen, zonder daarbij een voorziening op de balans te treffen of anderszins geld te reserveren.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1204 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:246 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:11277