Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-10-2016 / 200.163.915_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:4679
Datum18-10-2016
Inhoudsindicatiestrook grond van de gemeente. Langdurig in gebruik bij de eigenaar van een belendend perceel. geen verkrijging door verjaring op grond van artikel 3:105 jo. 3:306 BW.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2463 ★★★★