Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-03-2017 / 16/03497


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:1068
Datum17-03-2017
InhoudsindicatieBpm zaak. Naheffingsaanslag. Inspecteur heeft geen verweerschrift ingediend. Het Hof oordeelt dat deze handelwijze in strijd is met het bepaalde in artikel 8:42 Awb en volstaat thans met de laatste waarschuwing aan de Inspecteur. De Inspecteur wordt voorts veroordeeld tot vergoeding van de wettelijke rente over de door de Rechtbank toegekende vergoeding van immateriŽle schade vanaf de dag nadat vier weken zijn verstreken na de openbaarmaking van de uitspraak van de Rechtbank tot aan de dag van algehele voldoening. Geen samenhang in de zin van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de Rechtbankfase met de zaak 16/03498, wel voor de hoger beroepsfase. Geen vergoeding van werkelijke proceskosten.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AQ3810 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:315 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:296 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:257 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2078 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3442
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2669
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3442
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2669