Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-03-2017 / 16/03490


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:1071
Datum17-03-2017
InhoudsindicatieBpm zaak. Bezwaar tegen eigen aangifte. De Inspecteur wordt veroordeeld tot vergoeding van de wettelijke rente over de door de Rechtbank toegekende vergoeding van immateriŽle schade vanaf de dag nadat vier weken zijn verstreken na de dag na de openbaarmaking van de uitspraak van de Rechtbank tot aan de dag van algehele voldoening. Het Hof is niet bevoegd te beslissen over het verzoek van belanghebbende tot vergoeding van rente over de teruggaaf van BPM. Geen vergoeding van werkelijke proceskosten. Wel stelt het Hof, anders dan de Rechtbank, de wegingsfactor voor de beroepsfase op 1, nu het beroep bij de Rechtbank niet langer ongegrond is en het Hof geen andere reden ziet voor een lagere wegingsfactor.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:341 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:315 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:296 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:257 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3669
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3669