Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-04-2017 / 16/00038


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:1629
Datum13-04-2017
InhoudsindicatieVoor welke waarden moeten de recreatiewoning (belanghebbende: 36.000 Inspecteur 70.378) en de garage (belanghebbende 15.000 Inspecteur 22.000) in box 3 in aanmerking worden genomen? Uit de tekst van de wet en de parlementaire behandeling kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat de Inspecteur bij de berekening van de rendementsgrondslag de waarde van de recreatiewoning terecht op de WOZ-waarde per de waardepeildatum 1 januari 2011 heeft gesteld. Tussen partijen is niet in geschil dat die waarde van 114.000 moet worden verminderd met de waarde van de erfpachtcanon van 43.622. De Inspecteur heeft de waarde in het economische verkeer van de garage terecht vastgesteld op 22.000. Het hoger beroep is ongegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★