Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-04-2017 / 13/01228 en 13/01229


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:1632
Datum13-04-2017
InhoudsindicatieAansprakelijkstelling voor naheffingsaanslag omzetbelasting, de boete, invorderingsrente en -kosten. Het is aan opzet, dan wel grove schuld van de fiscale eenheid, werkzaam in de administratieve en fiscale dienstverlening en met een registeraccountant als een van de bestuurders, te wijten dat omzetbelasting is nageheven. Er is voorbelasting in aftrek is gebracht ter zake van facturen van schadevergoedingen, welke niet betreffen een met omzetbelasting belaste prestatie verricht jegens (de vennootschappen van) de fiscale eenheid. Daarbij wijken de aangiften ernstig af van de gegevens uit de administratie. Bij het indienen van de aangiften omzetbelasting zal bewust van de administratie zijn afgeweken, hetgeen voor elk tijdvak leidde tot een terug te ontvangen bedrag. De verslechterende gezondheidstoestand van de echtgenote, die de administratie verzorgde, en de bestuurder is maanden of jaren later opgetreden dan de aangiften zijn ingediend en kan de onjuiste aangiften niet verklaren. Ook de aansprakelijkstelling voor de vergrijpboete van 50% is terecht, maar vanwege overschrijding van de redelijke termijn wordt de boete verminderd met 15%. De aansprakelijkstelling voor de invorderingsrente dient te vervallen, zie HR 31 maart 2017, nr. nr. 15/02939, ECLI:NL:HR:2017:530. De aansprakelijkstelling voor de invorderingskosten blijft gehandhaafd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2014:2041 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2008:746 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2161 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1809 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:530 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR7038 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2149 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW7714 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BR7065 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:23 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1997:AA2218 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:419 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW9027 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:8108
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:8108