Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-06-2017 / 16/00151


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:2766
Meer over deze zaak:
Datum15-06-2017
InhoudsindicatiePremieheffing, detacheringsverklaring (artikel 19, lid 2, van de Verordening (EG), nr. 987/2009). Belanghebbende is werkzaam voor Nederlandse BV. In oktober 2010 wordt een detacheringsverklaring afgegeven door de SVB in verband met tijdelijke werkzaamheden in BelgiŽ. Niet gebleken is dat deze detacheringsverklaring onjuist is. Bovendien zijn zowel organen als de rechterlijke instanties van de lidstaat waarin een werknemer is gedetacheerd, in casu BelgiŽ, gebonden aan een dergelijke verklaring zolang deze niet is ingetrokken. Het Hof is van oordeel dat dit ook heeft te gelden voor rechterlijke instanties van de lidstaat waarvan een orgaan een dergelijke verklaring heeft afgegeven. Het Hof is daarom niet bevoegd de geldigheid van het standpunt van het voor Nederland bevoegde orgaan na te gaan wat betreft de staving van de feiten op grond waarvan het genoemde standpunt is ingenomen.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 15-06-2017
V-N 2017/58.12
Nederlandse instanties gebonden aan door SVB afgegeven detacheringsverklaring
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF5364 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:734
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:734
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:3400
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:2617