Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 26-09-2017 / 20-003288-15


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4107
Datum26-09-2017
InhoudsindicatieFiscale fraudezaak. Art. 67f Algemene wet inzake rijksbelastingen. Art. 69 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Artikel 5:10a, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Aanvang redelijke termijn strafzaak. Het opleggen van een bestuursrechtelijke boete is een criminal charge in de zin van art. 6 EVRM. Hierbij is niet beslissend dat het vergrijp waarvoor een bestuursrechtelijke boete wordt aangekondigd naar het Nederlandse rechtsstelsel niet tot het (nationale) strafrecht behoort. Het beboetbare feit is hetzelfde feit als het strafbare feit. De cautie die door het bestuursorgaan is gegeven voor het beboetbare feit doet de redelijke termijn voor het strafbare feit aanvangen. De redelijke termijn is overschreden. Vernietiging vonnis van de rechtbank, doch uitsluitend ten aanzien van de opgelegde straf. Veroordeling voor belastingfraude en valsheid in geschrift tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. Bevestiging vonnis waarvan beroep voor het overige.
Recht.nl artikelDreiging vergrijpboete markeert begin strafzaak (27-09-2017)
Als een strafrechtelijke procedure onredelijk lang duurt, is dat een reden om de opgelegde straf te matigen. Volgens Gerechtshof Den Bosch begint de strafzaak op het moment dat de verdachte redelijkerwijs kan vermoeden dat de overheid hem een straf zal gaan opleggen. Deze straf kan ook een bestuurlijke boete zijn.
> Dreiging vergrijpboete markeert begin strafzaak (Taxence.nl)
> En overheid, n pot nat (Carlijn van Dijk, Jaeger.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 26-09-2017
JOM 2017/1009
Cautie bij samenloop van bestuursrecht en strafrecht, Overschrijding redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:481 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:6734
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2879
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:6734