Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-12-2017 / 17/00188 en 17/00189


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:5592
Datum14-12-2017
InhoudsindicatieDe onderhavige zaken vertonen, naar het oordeel van het Hof, inhoudelijk dermate veel overlap dat geoordeeld kan worden dat de onderhavige zaken in hoofdzaak betrekking hebben op hetzelfde onderwerp. Belanghebbende heeft onweersproken gesteld dat hij nog geen wettelijke rente over de door de Rechtbank aan hem toegekende immateriŽle schadevergoeding heeft ontvangen. Het Hof veroordeelt de Minister derhalve tot vergoeding van wettelijke rente over deze schadevergoeding. Gelet op deze veroordeling verklaart het Hof het hoger beroep gegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:660 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:315 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:352 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:296 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:257 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:371
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:1770 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2135