Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-12-2017 / 14/01025


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:5848
Datum21-12-2017
InhoudsindicatieRijnvarende. Rijnvarendenverdrag (Verdrag betreffende de sociale zekerheid van rijnvarenden; Trb. 1981, 43) en Verordening EEG nr. 1408/71. E-101 verklaring is geen R-formulier (als bedoeld in het besluit nummer 2 van het Administratief Centrum voor de sociale zekerheid van Rijnvarenden van 2 maart 1989, het besluit nummer 3 van het Administratief Centrum voor de sociale zekerheid van Rijnvarenden van 13 oktober 1989 en het besluit nummer 4 van het Administratief Centrum voor de sociale zekerheid van Rijnvarenden 27 maart 1990). Hof is van oordeel dat aan de heffing van de premie volksverzekeringen niet in de weg staat dat Nederland vůůr deze heffing niet de wegen heeft bewandeld van de regularisatie (artikel 13 van het Rijnvarendenverdrag) of de geschilbeslechting (artikel 86 van het Rijnvarendenverdrag). R.o. 50 uit het arrest X en Van Dijk heeft voor Nederland geen gevolgen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ2938 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:315 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:564 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3016 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2634 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2904 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:248 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4332 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2017:309 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:11686 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1867
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3820