Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-01-2017 / 15/01379 tot en met 15/01426


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:74
Meer over deze zaak:
Datum12-01-2017
InhoudsindicatieWOZ-waarde garageboxen. Het Hof verwerpt belanghebbendes stelling dat de door de Heffingsambtenaar gehanteerde methode van systematische vergelijking niet geschikt is voor de waardebepaling van garageboxen in de zin van de Wet WOZ. De Heffingsambtenaar heeft, met het door hem overgelegde taxatierapport, de door hem beschikte waarde aannemelijk gemaakt. Het Hof is van oordeel dat het niet aannemelijk is dat de scheurvorming van de onroerende zaken is veroorzaakt door de ligging nabij de spoorbaan. De Heffingsambtenaar heeft bij de waardering voldoende rekening gehouden met de scheurvorming en overige gebreken. Belanghebbende maakt de door haar verdedigde waarde niet aannemelijk, omdat onduidelijk is welke objecten belanghebbende als referentieobject heeft aangevoerd.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 12-01-2017
FP-select 2017, afl. 6, nr. 16
Huurwaardekapitalisatiemethode niet vereist voor WOZ-waarde garageboxen
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2338
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2001:AA9934
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2338