Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-06-2018 / 17/00596


ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2711
Meer over deze zaak:
Datum21-06-2018
InhoudsindicatieNaar het oordeel van het Hof heeft de Heffingsambtenaar door verwijzing naar het (geïndexeerde) verkoopcijfer van de onroerende zaak aannemelijk gemaakt dat de door hem in hoger beroep verdedigde waarde van de onroerende zaak ter hoogte van 367.000 niet te hoog is. Aangezien de door de Heffingsambtenaar in hoger beroep verdedigde waarde lager is dan de bij beschikking vastgestelde waarde verklaart het Hof het hoger beroep gegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:113 ★★★★★