Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-08-2018 / 20-003783-13


ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:3500
Datum22-08-2018
InhoudsindicatieMilieustrafrecht. Veroordeling van een bedrijfsleider van een rechtspersoon ter zake van het feitelijke leidinggeven aan het opzettelijk overtreden van artikel 8.1 en 18.18 van de Wet milieubeheer alsmede het feitelijke leidinggeven aan het opzettelijk overtreden van artikel 25 van het Lozingenbesluit bodembescherming, meermalen gepleegd.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 22-08-2018
JAF 2018/821
Lozen afvalstoffen, Vergunning.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2465 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:558 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:8639