Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-09-2018 / 17/00261 en 17/00263


ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:3939
Datum21-09-2018
InhoudsindicatieNavorderingsaanslagen. Inkomstenbelasting. Winst uit onderneming. Op basis van verklaringen van belanghebbende afgelegd bij de politie in het kader van een ander onderzoek, alsook overige verklaringen en gegevens overgelegd door belanghebbende, acht het Hof aannemelijk dat belanghebbende een hogere winst uit onderneming heeft genoten dan hij heeft aangegeven in de aangifte IB/PVV. De achteraf opgestelde administratie is gebrekkig. Het Hof volgt de door de Inspecteur vastgestelde winst uit onderneming. Wijziging van de juridische kwalificatie kan geen verhoging van de boete met zich brengen. Het Hof vermindert de boetes wegens overschrijding van de redelijke termijn. Interne compensatie zou in feite een verhoging van de boete betekenen.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 21-09-2018 (met noot)
P.A. Flutsch
AB 2019/57
Navorderingsaanslagen
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX7184 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1083 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO6786 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB0851 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:2386