Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 25-10-2018 / 18/00077


ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:4461
Meer over deze zaak:
Datum25-10-2018
InhoudsindicatieNaheffingsaanslag BPM. Belanghebbende heeft, naar het oordeel van het Hof, onvoldoende aangevoerd om aannemelijk te maken dat de auto meer dan normale gebruiksschade vertoont. Aan dit oordeel doet gelet op de toepassing van de vrije bewijsleer niet af dat de Inspecteur geen taxatierapport heeft overgelegd, doch volstaan heeft met een controlerapport. Het Hof overweegt voorts: (1) dat het niet strijdig is met artikel 110 van het VWEU om een naheffingsaanslag BPM op te leggen nadat een auto in het kentekenregister is geregistreerd, (2) dat er geen sprake is van schending van het verdedigingsbeginsel, (3) dat belanghebbende reeds geen recht heeft op vergoeding van rente over het nageheven bedrag aan BPM omdat ter zake aan haar uitstel van betaling is verleend en (4) dat belanghebbende geen aanspraak kan maken op vergoeding van rente over het door haar betaalde griffierecht. Het door belanghebbende ingestelde hoger beroep slaagt, aangezien de Minister voor Rechtsbescherming (hierna: de Minister) de door de Rechtbank vastgestelde vergoeding van immateriŽle schade niet binnen de hiertoe bestemde termijn heeft uitbetaald. Het Hof veroordeelt de Minister tot vergoeding van wettelijke rente over de vergoeding van immateriŽle schade vanaf de dag na 10 april 2018 tot aan 1 juni 2018.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU3929 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3603 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:315 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:833 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3467 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:131 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:64 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN8049 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:296 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:14 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:257 ★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:216 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:856 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1496 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1789 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3211 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4480
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1575