Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-02-2018 / 17/00357


ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:567
Datum09-02-2018
InhoudsindicatieHet Hof is van oordeel dat de Inspecteur aan de uit het verdedigingsbeginsel voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan doordat hij aan belanghebbende met betrekking tot de naheffingsaanslag een vooraankondiging heeft doen toekomen waarbij laatstgenoemde in de gelegenheid is gesteld om, bij voorkeur, schriftelijk te reageren. Het Hof verwerpt voorts het standpunt van belanghebbende dat het opleggen van een naheffingsaanslag nadat het belastbaar feit heeft plaatsgevonden in strijd is met artikel 110 VWEU. Voorts overweegt het Hof dat belanghebbende bij de berekening van de verschuldigde BPM ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de koerslijst XRAY behorende bij voertuigen van het merk Mercedes-Benz en het type CLS 500 5.5, aangezien de door belanghebbende ingevoerde auto een voertuig van het merk Mercedes-Benz en het type CLS 55 AMG betreft, waarvoor in een andere koerslijst wel een waarde is opgenomen. Naar het oordeel van het Hof dient, in beginsel, een auto van hetzelfde merk en type als referentievoertuig aangemerkt te worden. Belanghebbendes grief dat hij recht heeft op vergoeding van wettelijke rente over de door de Rechtbank toegekende immateriŽle schadevergoeding slaagt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:315 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2013:857 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3467 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:64 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:14 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:296 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:257 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:856 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1530 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3760
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:2408
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4638 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:393 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:2408
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:2305