Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-10-2019 / 200.225.660_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2019:3663
Datum08-10-2019
Inhoudsindicatiepensioenrecht; nabestaandenpensioen; opbouw of risico? ; wijziging pensioenreglementen; welbewuste instemming; verjaring
Recht.nl artikelWijziging pensioenregeling die verslechtering inhoudt, vereist welbewuste instemming (10-10-2019)
Werkgever wijzigt pensioenregeling van eindloon naar middelloon en van nabestaandenpensioen op opbouwbasis naar risicobasis. Vanwege deze twee belangrijke nadelige wijzigingen moet sprake zijn van welbewuste instemming van de deelnemer, wil hij hieraan gebonden zijn. Stilzwijgende instemming is onvoldoende.
> Wijziging pensioenregeling die verslechtering inhoudt, vereist welbewuste instemming deelnemers (Aegon.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 08-10-2019
AR 2019/1064
Weduwe werknemer heeft recht op nabestaandenpensioen uit pensioenreglement 1995. Geen sprake van welbewuste instemming of een dynamisch incorporatiebeding waardoor gewijzigde pensioenreglementen van toepassing zouden zijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO9069 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:552 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK3570 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1355 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1176 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:677 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2047 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:332