Hoge Raad, 11-05-2001 / C99/246HR


ECLIECLI:NL:HR:2001:AB1565
Datum11-05-2001
Inhoudsindicatie-
Recht.nl artikelDe klachtplicht en de juistheid van een factuur (12-12-2012)
Het Hof Den Bosch oordeelt dat de klachttermijn van art. 6:89 BW, niet van toepassing is indien de klacht de factuur zelf betreft. Dit is in lijn met een eerder arrest van de Hoge Raad waarin wordt geoordeeld dat de schuldenaar die de juistheid van een hem toegezonden factuur wil betwisten, onder alle omstandigheden is gehouden zulks te doen binnen bekwame tijd na ontvangst ervan, geen steun vindt in het recht.
> De klachtplicht en de juistheid van een factuur (Sabine Hirdes, Wieringa Advocaten)
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2001:AB1565
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3876 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:927
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU2009
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:4578
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:7517
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2001:AB1565
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2629
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1379
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9487
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1002
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:4594
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BW7436
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2007:BB4741