Hoge Raad, 21-12-2001 / C99/341HR


ECLIECLI:NL:HR:2001:AD4499
Datum21-12-2001
Inhoudsindicatie-
Recht.nl artikelMoedervennootschap aansprakelijk voor schulden van dochter (15-07-2002)
De HR wees het afgelopen half jaar een reeks arresten over de aansprakelijkheid na faillissement van vennootschappen. Daarmee is niet alleen de aansprakelijkheid van bestuurders opgerekt, maar ook die van aandeelhouders. Terwijl bestuurders regelmatig onrechtmatig handelen jegens schuldeisers aangerekend wordt bleek in het arrest-Hurks dat ook aandeelhouders de dans niet altijd ontspringen.
Hurks was directeur en enig aandeelhouder van Bouwgroep Hurks BV, die op haar beurt enig aandeelhouder was in Hurks Bouwbedrijf Amsterdam BV (HBA). Hoewel op zeker moment duidelijk was dat HBA zou gaan failleren werden de activiteiten voortgezet en daarmee de schulden vergroot. Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) spande namens 15 crediteuren van HBA een zaak aan en won.
De uitspraak maakt duidelijk dat er een verplichting kan ontstaan bij een moedervennootschap om de partijen waarmee zij handelt te waarschuwen voor de risico's die zij lopen bij transacties met de dochter. Het arrest lijkt gedupeerden van faillissementen een nieuwe mogelijkheid te bieden om schade te verhalen: via de onrechtmatige daad. Daarmee onderstreept de HR zijn Rainbow-arrest van oktober 2000.
> HR 21-12-2001, nr C99/341HR (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-12-2001, C99/341HR (met noot)
S.C.J.J. Kortmann
NJ, 2005, 96
Doorbraak van aansprakelijkheid: aansprakelijkheid moedermaatschappij voor dochtermaatschappij; persoonlijke aansprakelijk bestuurder moedermaatschappij. Bevoegdheid crediteuren in faillissement tot het tegen derden instellen van vordering uit onrechtmatige daad wegens benadeling; 'paritas creditorum'; art. 1 Eerste Protocol EVRM. Cessie; voldoende bepaaldheid. Compensatoire interessen.

De stichting Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie, te Amsterdam, eisers tot cassatie, incidenteel verweerders, adv. mr. E. Grabandt

tegen

1. Theodorus Johannes Gerardus Maria Hurks, te Eindhoven
2. Hurks Beheer B.V., te Eindhoven
3. Naba Beheer B.V. te Oisterwijk, verweerders in cassatie, incidenteel eisers, adv. mrs. P. van Schilfgaarde en P.M.M. van der Grinten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-12-2001, C99/341HR
Doorbraak van aansprakelijkheid; aansprakelijkheid moedermaatschappij voor dochtermaatschappij; persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder moedermaatschappij. Bevoegdheid crediteuren in faillissement tot het tegen derden instellen van vordering uit onrechtmatige daad wegens benadeling. (Sobi c.s. tegen Hurks).
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2001:AD4499
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN7887 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX0345 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY0973 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:845
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:521
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1768
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2001:AD4499
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:138
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:427
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1017
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5680
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2232
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:409
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4357
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY4134
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT6947
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1175
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:11277
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2264
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4726
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2012:BX5486
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2004:AR6141