Hoge Raad, 13-08-2004 / 37920


ECLIECLI:NL:HR:2004:AL7045
Datum13-08-2004
InhoudsindicatieArt. 67a AWR. Twee verzuimboetes mogelijk bij aanslagen IB/PVV en WAZ?
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-08-2004, 37920
NJB 2004 afl. 36, p. 1900
Inspecteur mocht meerdere verzuimboetes opleggen wegens het te laat indienen van één en hetzelfde aangiftebiljet.

Awb art. 3:4 lid 2; AWR art. 67a; BBBB § 21, 44 en 45
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-08-2004, 37920
MBB, 2004, 327
Het niet of te laat indienen van een aangiftebiljet via welke aangifte wordt gedaan van meerdere heffingen levert zoveel verzuimen op als het aantal heffingen waarvan aangifte is gedaan. Daarbij moet echter het evenredigheidsbeginsel, neergelegd in art. 3:4, lid 2, Awb in het oog worden gehouden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-08-2004, 37920
PW 21834
Verzuimboete bij te late inlevering aangiftebiljet voor meerdere heffingen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-08-2004, 37920 (met noot)
M.W.C. Feteris
BNB 2005/42
Toepassing evenredigheidsbeginsel bij bepaling verzuimboeten ingeval een aangiftebiljet voor meer heffingen te laat wordt ingediend.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-08-2004, 37920 (met noot)
J.H.M. Arts
FED 2005/103
Bepaling hoogte verzuimboete bij het niet tijdig indienen van een voor meerdere belastingen of heffingen tezamen bestemd aangiftebiljet.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-08-2004, 37920 (met noot)
O.J.D.M.L. Jansen
AB 2006/25
Bestuurlijke boete. Evenredigheidsbeginsel. Eendaagse samenloop.

Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AL7045
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2001:AD7642
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:9374 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2098 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:9379 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BK0147 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AL7045
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2001:AD7642
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:641
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:640
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:639
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:638
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5272